Природни паркове

loading...

Национални и природни паркове в България

 • Национален парк "Централен Балкан", в Средна Стара планина. Обявен през 1992, площ 71 669,5 ha. На територията му има 9 резервата. Има световно значение за опазване на биологичното разнообразие.
 • Природен парк "Шуменско плато", в Шуменско плато. Обявен през 1980, площ 3930 ha. На територията му има един резерват
 • Природен парк "Витоша", във Витоша. Обявен през 1934, площ 26 606 ha. На територията му има два резервата.
 • Национален парк "Пирин", в Пирин. Обявен през 1992, площ 40 332,4 ha. На територията му има два резервата.
 • Национален парк "Рила", в Рила. Обявен през 1992, площ 81 046 ha.На територията му има четири резервата.
 • Природен парк "Персина", в Свищовско-Беленската низина, включва и българските острови в тази част на Дунав. Обявен през 2000, площ 21 762,2 ha. На територията му има два резервата: "Персински блата" (обявен през 1981, площ 385,2 ha), и "Китка" (обявен през 1981, площ 25,4 ha).
 • Природен парк "Златни пясъци", в Източна Стара планина. Обявен през 1943, площ 1320,7 ha.На територията му се намира Аладжа манастир и курортният комплекс Златни пясъци
 • Природен парк "Врачански балкан", във Врачанса планина. Обявен през 1988, площ 26 771,6 ha. На територията му има един резерват.
 • Природен парк "Рилски манастир", в Рила. Обявен през 2000, площ 27 370,7 ha. На територията му са резерватът "Риломанастирска гора" и Рилският манастир.
 • Природен парк "Русенски Лом", в долината на река Русенски Лом. Обявен през 1970, площ 3259,8 ha. На територията му са скалните църкви при село Иваново.
 • Природен парк "Странджа", в Странджа. Обявен през 1995, площ 116 136,2 ha - най-голямата защитена територия в България. На територията му има пет резервата.
 • Природен парк "Сините камъни",в Сините камъни. Обявен през 1980, площ 6684,5 ha. На територията му има един резерват.